Publicaties

Local for local in Europees perspectief - Verkennende marktstudie voor de Nederlandse glastuinbouw

Stokkers, R.

Samenvatting

Het doel van deze deelstudie is om inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen van het concept ‘local for local’ op de belangrijkste Europese afzetmarkten en aanknopingspunten te bieden voor Nederlandse producentenorganisaties en handels-bedrijven in de tuinbouw bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen gericht op 'local for local'.