Publicaties

Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis

Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P.; Smith, H.E.; Greeff, A. de; Hout, J. van; Faber, I.

Samenvatting

At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of an infection with S. suis were investigated. The results are described in this report.