Publicaties

Genenbank inheemse bomen en struiken

Vries, S.M.G. de; Helmink, A.T.F.; Menting, F.B.J.

Samenvatting

Metis-ID: 168792 Via deze website kan gezocht worden naar materiaal dat aangeplant is in de genenbank autochtone bomen en struiken te Roggebotzand. Materiaal uit de genenbanken voor wilg en populier in Dronten is ook in deze database opgenomen. Aangezien de genenbank voor inheemse bomen en struiken pas in de loop van 2005 is aangelegd en in 2006 is geopend is het nog niet mogelijk van alle aanwezige soorten teeltmateriaal (zaad, stek, oculaties, enten etc.) te verkrijgen