Publicaties

Report on the eel stock and eel fishery in the Netherlands in 2012

Graaf, M. de; Tien, N.S.H.; Wolfshaar, K.E. van de

Samenvatting

Overzicht wordt gepresenteerd van de belangrijkste trends in aal en de aalvisserij in 2012 zoals deze zijn gerapporteerd in het Country Report aan de International Council of Exploration of the Sea Working Group on Eel (ICES WGEEL) in september 2013.