Publicaties

Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren. Deel III: Data

Boois, I.J. de; Overzee, H.M.J. van; Graaf, M. de; Keeken, O.A. van; Kuijs, E.K.M.; Os-Koomen, E. van; Westerink, H.J.; Wiegerinck, J.A.M.

Samenvatting

Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport bevat de resultaten van de vismonitoringen in de zoete Rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water monitoring IJssel- en Markermeer - Oeverbemonstering IJssel- en Markermeer - Bemonstering zeldzame vis IJssel- en Markermeer - Bemonstering diadrome vis Kornwerderzand - Actieve monitoring grote rivieren en delta - Passieve monitoring grote rivieren en delta - Zalmsteekmonitoring grote rivieren De monitoringen in en rond het IJssel- en Markermeer worden gefinancierd door het ministerie van EZ, de monitoringen op de rivieren door Rijkswaterstaat.