Publicaties

Pilot Natuur- & Landschapsnorm. Resultaten uit de pilot Natuur-& landschapsnorm: 3 jaar ervaring op 19 bedrijven.

Visser, A.J.; Alebeek, F.A.N. van; Dekking, A.J.G.; Kloen, H.; Lommen, J.; Stortelder, A.H.F.

Samenvatting

Het basisidee van de Natuur- en LandschapsNorm (NLN) voor landbouwbedrijven is om een eenvoudig uitvoeringsen financieringssysteem te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, streekeigen natuur- en landschapskwaliteit. De natuur- en landschapsnorm gaat om een eenvoudige set van zes voorwaarden waaraan deelnemende bedrijven zouden moeten voldoen. De motivatie om aan de NLN deel te nemen varieert per regio en bedrijf. De pilot was voor veel deelnemers een motief om te kunnen anticiperen op de nieuwe vergroeningseisen van het GLB, en om kennis over natuurbeheer op te doen. De deelnemers vinden een sterk punt van de NLN dat de boer zelf de invulling van de 5% mag bepalen, passend bij de streek en passend bij de bedrijfsvoering. In een bijlage komen de deelnemende agrariƫrs uitvoerig zelf aan het woord over hun motivatie, ervaringen met de NLN eisen en uitvoering daarvan, zaken waar ze trots op zijn, reacties vanuit de omgeving op hun inspanningen en hun visie op hoe het verder zou moeten met de natuur- en landschapsnorm.