Publicaties

Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond : resultaten 2013

Topper, C.G.; Balen, D.J.M. van; Verstegen, H.A.G.; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Doppenberg, G.J.; Bussink, D.W.

Samenvatting

In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben.