Publicaties

MZI - mosselgewicht als indicator van voedselomstandigheden

Kamermans, P.; Brummelhuis, E.B.M.; Gool, A.C.M. van

Samenvatting

MZI-activiteiten hebben tot gevolg dat de Waddenzee en Oosterschelde meer biomassa aan mosselen zal gaan bevatten. Dit kan bij opschaling effect hebben op de voedselomstandigheden en dus draagkracht voor schelpdieren. Dat er geen negatieve effecten zullen optreden kan alleen aangetoond worden als er ook gericht gemeten wordt in de betreffende natuurgebieden. Daarom is onderzoek gedaan naar het gebruik van impact-indicatoren die iets kunnen zeggen over de huidige toestand van de draagkracht en die kunnen worden opgenomen in een monitoringsprogramma.