Publicaties

Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden

Kleunen, A. van; Roomen, M.; Bremer, L. van den; Lemaire, A.J.J.; Vergeer, J.W.; Winden, E. van

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Na een beschrijving van de gevolgde werkwijze om de populatie, behoudsstatus, isolatie en algemene beoordeling te bepalen, worden in tabelvorm per soort voor alle relevante Vogelrichtlijngebieden de beoordelingen gepresenteerd