Publicaties

Kansen voor verbinden en analyseren van datastromen in de schapenhouderij

Holster, H.C.; Antonis, A.F.G.; Bergevoet, R.H.M.; Vellema, P.; Verkaik, J.C.; Bokma-Bakker, M.H.

Samenvatting

Een grote uitdaging is het professionaliseren van de schapenhouderij en het verbeteren van het economisch perspectief ervan, met behoud van het goede imago. Binnen de Publiek-Private Samenwerking Kleine Herkauwers-Schapen (PVE en EZ) is onderzoek uitgevoerd naar kansen voor van het verbinden van bestaande datastromen in de keten en het analyseren van data ter ondersteuning van de kwaliteitsslag die de sector wil maken.