Publicaties

Snel protocol werkt

Jong, I.C. de; Gunnink, H.; Hindle, V.A.

Samenvatting

In 2013 is uit onderzoek van Livestock Research gebleken dat de welzijnsmonitor vleeskuikens eenvoudiger kan en sneller. In 2014 kijkt het onderzoek vooral naar de bruikbaarheid als managementinstrument.