Publicaties

Uitbreiding van de energiescan - update situatie 2012. Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

Verzandvoort, S.J.E.; Oostindie, K.

Samenvatting

De energietransitie is in volle gang in de Regio Oost-Nederland, met het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en de opkomst van grote en kleine initiatieven voor technologische innovaties. Eind 2012 is een ‘energiescan’ gemaakt voor de Regio Oost-Nederland1 om het Ministerie van EZ (Directie RRE en het Regioteam Oost) inzicht te geven in de ontwikkelingen in de regio op het gebied van de energietransitie. Dit rapport is update van het overzicht uit 2012, met informatie over initiatieven die bepalend zijn voor de energietransitie in de regio (nieuw of ontwikkeld sinds 2012), plannen voor uitvoering van het Nationale Energieakkoord door partners in de regio, en informatie over de betekenis van energiecoöperaties voor de energietransitie in de Regio Oost-Nederland.