Publicaties

Evaluatie LNV/EL&I inzet in Floriade 2012

Boonstra, F.G.; Fontein, R.J.

Samenvatting

Nu de Floriade haar deuren heeft gesloten wil het ministerie van EZ weten waaruit de LNV/EL&I inzet bestond en wat deze heeft opgeleverd.