Publicaties

Zesde Nederlandse bosinventarisatie : methoden en basisresultaten

Schelhaas, M.; Clerkx, A.P.P.M.; Daamen, W.P.; Oldenburger, J.F.; Velema, G.; Schnitger, P.; Schoonderwoerd, H.; Kramer, H.

Samenvatting

Bos beslaat 11% van het grondgebruik in Nederland. Het Nederlandse bos wordt gemiddeld ouder, meer gemengd en iets meer ongelijkjarig. De gemiddelde voorraad levend en dood hout blijft toenemen. De gemiddelde bijgroei is iets gedaald, bij ongeveer gelijkblijvende kap. Er is een duidelijke verschuiving gaande van naaldboomsoorten naar loofboomsoorten. Dat zijn resultaten uit de zesde bosinventarisatie (in opdracht van ministerie EZ).