Publicaties

Analyse van schelpdierbestanden 1992 - 2009 Oosterschelde en Westelijke Waddenzee met een aanvulling voor 2010 - 2012

Schellekens, T.; Stralen, M.R. van; Asch, M. van; Smaal, A.C.

Samenvatting

Dit rapport betreft een analyse van bestaande data van schelpdierbiomassa, groei van mosselen en kokkels, en algenproductie, in de Oosterschelde en de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2009. De analyse is gericht op de vraag in hoeverre schelpdiergroei is gerelateerd aan de omvang van de schelpdiervoorraad en aan de voedselproductie.