Publicaties

Plassen op het land : een landsdekkende kaart van potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling

Massop, H.T.L.; Clement, J.; Schuiling, C.

Samenvatting

Oppervlakkige afstroming over maaiveld draagt bij aan de belasting van het oppervlaktewater met nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen. De beschikbaarheid van een hoogtekaart met een hoge resolutie geeft de mogelijkheid potentiele risicolocaties op landbouwpercelen in kaart te brengen. Gebieden met het hoogste risico voor oppervlakkige afspoeling zijn de kleigebieden van Friesland en Groningen, het rivierengebied en de veengebieden, zoals het Utrechts-Hollands en het Friese veengebied.