Publicaties

Effect van verschillende varianten van raffinage van bietenblad op bodemvruchtbaarheid en stikstofverliezen

Dijk, W. van; Geel, W.C.A. van; Voort, M.P.J. van der

Samenvatting

Binnen de PPS “Kleinschalige Bioraffinage” worden de mogelijkheden van raffinage van bietenblad voor winning van eiwit en andere bestanddelen onderzocht. In deze deskstudie is nagegaan wat de gevolgen hiervan zijn voor de bodemvruchtbaarheid en de stikstofverliezen (o.a. nitraatuitspoeling).