Publicaties

De teelt van hazelnoten

Wertheim, S.J.; Goedegebure, J.

Samenvatting

Teelthandleiding van hazelnoten en lambertsnoten met de onderdelen: soorten; naamgeving; van bloem tot vrucht; klimaat en standplaats; grond; rassen; vermeerdering; planten; plantafstanden en -systemen; snoei en boomvormen; bemesting; gebreksziekten; bodembehandeling; ziekten en plagen; oogst en werkzaamheden en gebruik na de oogst; kwaliteitsnormen; marktkundige en bedrijfseconomische aspecten