Publicaties

WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

Zwietering, F.W.

Samenvatting

In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE