Publicaties

Energie in de veehouderij = Energy in animal husbandry

Anonymous

Samenvatting

Voordrachten voor de praktijk over de stand van zaken bij de verschillende onderzoeksprojekten over dit onderwerp op het IMAG. Onderwerpen: energiebesparingsmogelijkheden, warmteterugwinning, energiewinning uit mest, stoken van vaste brandstoffen, zonenergie in de veehouderij en windmolens op landbouwbedrijven