Publicaties

Perchlorering van PCB-extracten van paling : verificatie van Decachloorbifenyl m.b.v. massa spectrometrie

Traag, W.A.; Mazijk, R.J. van; Tuinstra, L.G.M.Th.

Samenvatting

De gaschromatografische analyse van Decachloorbifenyl (DCB) wordt meestal uitgevoerd op een korte gepakte kolom, waardoor het mogelijk is een groot aantal monsters in een kort tijdsbestek te analyseren. Om eventuele interferentie aan te tonen werd de analyse uitgevoerd op een capillaire kolom met hoog scheidend vermogen. Bij de E.C.-detectie bleek dat na de DCB piek nog één component elueerde welke bij gebruik van gepakte "korte" kolommen samenvalt met DCB. Bij de MS-detectie bleek dat deze na DCB eluerende component geen electroninvangende atomen bezit waardoor deze component bij de EC-detectie vele malen ongevoeliger is dan DCB zelf. Uit het onderzoek kunnen de drie volgende punten worden geconcludeerd: 1) bij de DCB-bepaling treedt er bij gebruik van korte gepakte kolommen interferentie op. 2) De mate van deze interferentie zal afhankelijk zijn van de matrix 3) De verkregen DCB-gehalten en de daaruit berekende PCB-gehalten zullen te hoog zijn.