Publicaties

Bedrijfsresultaten van de beroepsvisserij in de Friese binnenwateren, 1966 t/m 1970

Smit, W.

Samenvatting

De beroepsvisserij in Friesland omvat ongeveer 50 vissers en had in 1970 een totale productiewaarde van ongeveer een miljoen gulden. De gemiddelde bruto-opbrengst per visser bedroep in 1966 11000 gulden en steeg tot 23000 gulden in 1970. Tot deze toeneming heeft vooral de gunstige prijsontwikkeling in 1970 bijgedragen, zowel van alle en paling als van snoekbaars.