Publicaties

The diet of harbour porpoises Phocoena phocoena in dutch waters: 2003 - 2014

Schelling, T.; Steeg, L.J. van der; Leopold, M.F.

Samenvatting

Van een zeldzame verschijning langs de kust werd de bruinvis een talrijke populatie, waarvan er tienduizenden in Nederlandse wateren rondzwemmen en honderden per jaar dood op onze stranden aanspoelen. Dit brengt voor Nederland ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Door de grootschalige SCANS surveys is duidelijk geworden dat er geen sprake is van een algemene populatietoename, maar van een grootschalige verandering in het verspreidingspatroon van bruinvissen binnen de Noordzee. Onder het ASCOBANS verdrag is Nederland verplicht de status van de bruinvis in haar wateren te monitoren door: (1) de populatieomvang te volgen, (2) de gezondheidstoestand van de dieren en (3) hun dieet te monitoren