Publicaties

Actualisering ammoniakemissiefactoren vleesvarkens en biggen : advies herberekening op basis van welzijnseisen

Groenestein, C.M.; Aarnink, A.J.A.; Ogink, N.W.M.

Samenvatting

Deze studie heeft als doel de emissiefactoren voor de verschillende hokoppervlakken te evalueren en eventueel te herberekenen in het zicht van de huidige stand van zaken m.b.t. welzijnseisen, wetenschappelijke kennis en verwachte ontwikkelingen in de varkenshouderij