Publicaties

Beheersing klimaatrisico’s in de biologische varkenshouderij: een kwestie van vakmanschap

Houwers, H.W.J.; Vermeer, H.M.; Bokma-Bakker, M.H.

Samenvatting

Bij een slecht stalklimaat, met name bij tocht, zijn de dieren gevoeliger voor infecties en komen longproblemen en diarree meer voor. Het kan ook leiden tot hogere uitval, meer staartbijten, een lagere groei en een hoger voederverbruik. Ook het antibioticumgebruik kan er door toenemen. Alle reden dus om (ook in natuurlijk geventileerde stallen) veel aandacht te besteden aan het klimaat!