Publicaties

Factsheet rapport adaptatiemaatregelen, Care 2014, thema 3: klimaatbestendig maken van het platteland

Vos, C.C.; Grashof-Bokdam, C.J.; Stremke, S.; Oudes, D.; Reidsma, P.; Schaap, B.F.; Bakker, M.M.; Dijk, J. van; Witte, F.

Samenvatting

Dit rapport richt zich specifiek op hogere zandgronden en geeft voor de gebruiksvormen landbouw, natuur en drinkwater een overzicht van maatregelen die ter beschikking staan om negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen.