Publicaties

Sterke toename verkeerssterfte bij otters

Kuiters, A.T.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Niewold, F.J.J.

Samenvatting

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft binnen het huidige verspreidingsgebied de knelpuntlocaties geïnventariseerd en een lijst samengesteld met urgente knelpunten die met voorrang zouden moeten worden aangepakt.