Publicaties

Analyse van de interactie tussen voeding en het immuunsysteem

Meijer, B.; Savelkoul, H.F.J.

Samenvatting

Om de effecten van voeding op het functioneren van het immuunsysteem te kunnen bestuderen, is het belangrijk de interactie tussen dendritische cellen (DC) en Tcellen van het afweersysteem te kunnen analyseren. DC zijn vaak de eerste cellen waarop voedingsstoffen, allergenen en andere stoffen uit de leefomgeving effect hebben. Flowcytometrie is de meest geschikte analysemethode om DC activatie en T-cel polarisatie te kunnen analyseren en kwantificeren.