Publicaties

Met een satelliet en groenindex de melkaanvoer voorspellen

Roerink, G.J.