Publicaties

Nederlandse biodiversiteit : Hoe belangrijk is het stedelijk gebied?

Lahr, J.; Lammertsma, D.R.; Bijlsma, R.J.; Weeda, E.J.; Buij, R.; Snep, R.P.H.

Samenvatting

Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschikt leefmilieu, maar hoeveel soorten zijn werkelijk afhankelijk van het stedelijk gebied? Om deze vraag te beantwoorden is een steekproef uit het Nederlands Soortenregister voorgelegd aan een aantal taxonomische-en ecologische deskundigen. Zij hebben de getrokken soorten beoordeeld op hun afhankelijkheid van het stedelijk gebied voor de instandhouding van de populatie. Daarnaast is dat belang voo alle soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn afzonderlijk bepaald.