Publicaties

Pre-Processor KRW-verkenner

Smit, A.A.M.F.R.; Mulder, H.M.

Samenvatting

De KRW-Verkenner 2.0 is een door Deltares, Alterra en PBL gezamenlijk ontwikkeld model-instrument dat beoogt om de waterbeheerders ondersteuning te bieden bij het opstellen van hun stroomgebied beheersplannen door het verkennen van de effecten van maatregelen (of maatregelpakketten) op de resulterende waterkwaliteit en op de ecologische doelstellingen op het schaalniveau van een waterlichaam. Toepassingen van de Verkenner zijn niet gebonden aan een specifieke ruimtelijke schaal. De eerste toepassing van deze nieuwe versie is in opdracht opgezet als landelijke modeltoepassing met als hoofddoel om de berekende nutriƫntenconcentraties aan bemeten oppervlaktewateren te kunnen valideren. Alle datastromen en bewerkingen zijn vastgelegd in een R-script.