Publicaties

Stalboekje vleeskalveren : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten

Groot, M.J.; Asseldonk, T. van

Samenvatting

In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.