Publicaties

Zee op Zicht: Inzicht; een zoektocht naar een integraal afwegingskader voor het gebruik van de zee

Hoof, L.J.W. van; Steenbergen, J.; Bolman, B.C.; Rockmann, C.; Kraan, M.L.; Piet, G.J.; Jak, R.G.; Wal, J.T. van der; Pastoors, M.A.; Slijkerman, D.M.E.; Soma, K.; Goldsborough, D.G.

Samenvatting

De veranderingen op zee gaan snel. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. In het beheer van de zee is sprake van een veranderende rol van de overheid, met name de verdeling van regulerende overheden over schalen van lokaal nationaal en regionaal naar Internationaal in EU verband – maar ook in bijvoorbeeld OSPAR en Noordzee verband. Binnen het project Zee op Zicht hebben in de afgelopen vier jaar onderzoekers van Wageningen UR zich gebogen over de vraag hoe je een integraal afwegingskader voor het inrichten van de zee zou kunnen ontwikkelen.