Publicaties

Zee op Zicht: Inzicht: Gepubliceerde Literatuur & Verslag slotbijeenkomst

Hoof, L.J.W. van; Bolman, B.C.; Rockmann, C.; Kraan, M.L.; Jak, R.G.; Wal, J.T. van der; Slijkerman, D.M.E.; Groenendijk, F.C.; Smith, S.R.

Samenvatting

Dit is deel twee van de rapportage over het Zee op Zicht programma. In deel 1, de ‘reader’ werden de bevindingen van Zee op Zicht gepresenteerd. In dit deel vindt U een overzicht van publicaties die mede door een bijdrage van Zee op Zicht tot stand zijn gekomen. Daarnaast vindt U een verslag van de activiteiten van de bijeenkomst gehouden op 4 december 2014. Op deze dag zijn de resultaten van zee op Zicht gepresenteerd en bediscussieerd met een publiek afkomstig uit maritiem beleid, sectoren en NGOs.