Publicaties

De Landschapsleutel Online

Delft, S.P.J. van; Maas, G.J.; Waal, R.W. de

Samenvatting

Dit is een instrument om de gebruiker te ondersteunen bij het maken van een LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA) voor het opstellen van plannen voor natuurontwikkeling en -beheer. Met behulp van vragenlijsten wordt bepaald wat de landschapsecologische positie is van een 'element' (een perceel of deel van een perceel) en wat de potenties en knelpunten daarbij zijn.