Publicaties

Ecosysteemherstel in Nederland: een quick-scan naar kansen

Broekmeyer, M.E.A.; Hendriks, C.M.A.; Kamphorst, D.A.; Bugter, R.J.F.

Samenvatting

In 2020 moet Nederland aan zowel de CBD als de Europese Unie aangeven hoe men aan het 15% hersteldoel heeft gewerkt. In dit kader wil het ministerie van Economische Zaken graag weten welke visies op ecosysteemherstel er in ons land zijn, op welke manieren Nederland al werkt aan ecosysteemherstel en waar kansen voor de toekomst liggen. Om op deze drie vragen een antwoord te krijgen hebben de auteurs via documentenanalyse en interviews verschillende visies op ecosysteemherstel achterhaald.