Publicaties

Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie Schieland, KvK Thema 2 : Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit

Veraart, J.A.; Gerven, L.P.A. van; Lips, M.

Samenvatting

De beslisregels over wateraanvoer naar verschillende regio’s worden in het deltaprogramma veelvuldig besproken in het licht van klimaatverandering. Een van deze beslisregels betreft de procedure voor Kleinschalige Water Aanvoer (KWA), ingezet in tijden van grote watertekorten in Midden-West Nederland. Door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zijn in het kader van de verziltingsproblemetiek onderzoeksvragen geformuleerd.