Publicaties

Genenbank doet meer dan "bewaren voor ooit"

Wijnstra, J.; Sulkers, H.; Hoving, A.H.; Wit, A.A.C. de

Samenvatting

De bekendste activiteit van de genenbank - onderdeel van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland - is het voor de toekomst veilig stellen van genetisch materiaal van zeldzame landbouwhuisdierrassen. De genenbank doet echter meer. Zo adviseert en ondersteunt ze actief de fokkerij van een aantal zeldzame landbouwhuisdieren, waaronder het roodbont Fries vee, het Nederlandse landvarken en het Groninger paard en maakt ze ‘back-ups’ van commerciële, niet zeldzame, populaties.