Publicaties

Sediment properties in five Dutch watercourses : indicative measurements for the registration procedure of plant protection products in The Netherlands

Adriaanse, P.I.; Crum, S.J.H.; Elbers, J.A.; Massop, H.T.L.; Beltman, W.H.J.

Samenvatting

Van vijf sloten verspreid liggend over Nederland, zijn de sediment eigenschappen droge bulkdichtheid, organische-stofgehalte en porositeit zijn als functie van de diepte gemeten. Het betreft hier akkerbouw- en tuinbouwgebieden. De gevonden waarden verschillen duidelijk van de gebruikte waarden voor sediment in de oppervlaktewater scenario’s, die momenteel worden ontwikkeld voor de Nederlandse registratieprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen (die zijn overgenomen van de EU-FOCUS scenario’s).