Publicaties

Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtigen PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren

Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P.; Kotterman, M.J.J.