Publicaties

De kracht van het agrocluster : het belang van de primaire landbouw voor het totale agrocomplex

Berkhout, P.; Asseldonk, M.A.P.M. van; Benninga, J.; Ge, L.; Hoste, R.; Smit, A.B.

Samenvatting

Nederland kent een sterke en innovatieve agrosector, die met een aandeel van zo’n 8% in het nationaal inkomen en de werkgelegenheid een belangrijke pijler is onder de nationale economie. De kracht van de Nederlandse agrosector is sterk verbonden met een historisch gegroeid cluster van bedrijven in de keten. Bij dit cluster behoren spelers in de toelevering en verwerking van diensten. De vraag is wat er overblijft van de kracht van het agrocluster als bijvoorbeeld door regelgeving de primaire schakel belangrijk in omvang zou afnemen. Dit rapport poogt in opdracht van het ministerie van EZ op deze vraag een antwoord te geven.