Publicaties

Internationale marktkansen voor Innovatie en Demonstratie Centra?

Ruijs, M.N.A.

Samenvatting

In het kader van het project Kennis en innovatie IDC Westland-Oostland is, door WUR Glastuinbouw en LEI, bij stakeholders binnen de Greenport Westland-Oostland nagegaan of de huidige Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) ook internationale activiteiten van het tuinbouwbedrijfsleven kunnen ondersteunen. Een IDC kan op internationaal terrein een goede functie hebben door zich te richten op het demonstreren van nieuwe technologieën en methoden en het uitwisselen van kennis. Dit kan het beste worden bereikt door in het buitenland dicht bij de klant te zitten om rekening te kunnen houden met de lokale omstandigheden en problemen en vraagstukken (integrale benadering). Aanbevelingen zijn geformuleerd om de kans op succes van een ‘internationale’ IDC te vergroten. Ook zijn aanbevelingen gedaan om de betekenis van de huidige IDC’s (Energie, Water, LED, Smaak, Digitaal telen en Robotica) nog verder te vergroten.