Publicaties

Stalboekje pluimvee 2015 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidszorg met kruiden en andere natuurproducten

Groot, M.J.; Puls-van der Kamp, I.; Asseldonk, T. van

Samenvatting

In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken