Publicaties

Verdienmodellen Natuurinclusieve landbouw

Polman, N.B.P.; Dijkshoorn, M.W.C.; Doorneweert, R.B.; Rijk, P.J.; Vogelzang, T.A.; Reinhard, A.J.; Heideveld, A.

Samenvatting

Voor de sectoren akkerbouw en veehouderij zijn voorbeelden uitgewerkt hoe rekening gehouden kan worden met natuur. Bij natuurinclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de bedrijfsvoering maximaal. Dit nieuwe perspectief op de relatie tussen economie en natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, een andere kijk op bedrijfsvoering.