Publicaties

Duurzame gegevensuitwisseling via Semantische Modellen

Verhelst, E.C.H.