Publicaties

Groepskraamsysteem: analyse van de ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens

Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E.; Troquet, L.M.P.; Hoofs, A.I.J.; Soede, N.M.

Samenvatting

Op VIC Sterksel is de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, sociaal gedrag, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen die opgegroeid zijn in een groepskraamsysteem en na spenen gehuisvest zijn in een verrijkt hok in een groep van 40 biggen vergeleken met de ontwikkeling van biggen die opgegroeid zijn in een traditioneel kraamhok en na spenen als toom bij elkaar zijn gehouden in een gangbaar hok met 10 biggen. Bij opleg in de vleesvarkensstal zijn alle biggen opgelegd in traditionele vleesvarkenshokken met 12 dieren per hok. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.