Publicaties

Laag pathogene aviaire influenza virus infecties op pluimveebedrijven in Nederland

Goot, J.A. van der; Verhagen, J.; Gonzales, J.; Backer, J.A.; Bongers, J.H.; Boender, G.J.; Fouchier, R.A.M.; Koch, G.

Samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van het rapport "Laag pathogene aviaire influenza virus iInfecties op pluimveebedrijven in Nederland" (CVI 2012). Dit rapport is geschreven naar aanleiding van vragen van het toenmalige Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De vragen die werden gesteld zijn: - hebben pluimveebedrijven met vrije uitloop een grotere kans op introductie van LPAI virus infecties?; - is de kans op introductie gerelateerd aan wilde vogels?; - is er een periode in het jaar waarin het risico op infectie groter is? - kunnen er factoren geidentificeerd worden die de kans op introductie verminderen?