Publicaties

Vrijheid & blijheid voor de leghen : inspirerende alternatieven voor de buitenuitloop

Niekerk, T.G.C.M. van; Mul, M.F.; Hommes, M.

Samenvatting

Binnen het project ‘Inrichting Buitenuitloop Pluimvee’ is gezocht naar nieuwe, vermarktbare concepten voor de legpluimveehouderij op basis van een uitloop zonder de huidige milieu en diergezondheidsnadelen. Tijdens een workshop hebben ketenpartijen, pluimveehouders, glastuinders, ontwerpers en onderzoekers gezamenlijk gebrainstormd over de mogelijkheden. De ontwerpen in deze brochure zijn het resultaat van die workshop.