Publicaties

Blijven Bewegen na de BeweegKuur : De rol van groen in de woonomgeving

Vries, S. de; Langers, F.; Meis, Jessie; Berendsen, B.; Kremers, Stef

Samenvatting

De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te
realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur
uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomgeving. In deze studie is gekeken of groen
in de woonomgeving een rol speelt bij het volhouden van het beweegniveau tot een jaar na afloop van
de BeweegKuur. Specifiek is gekeken naar a) de rol van groen bij de keuze voor uitstroomactiviteit en
b) die van uitstroomactiviteit op de kans op uitval. Daarnaast is, min of meer los van de activiteit,
gekeken naar c) het volhouden van de mate van lichamelijke activiteit in termen van beweegminuten,
zoals die op het eind van de BeweegKuur bestond.