Publicaties

Intermediairs die bijdragen van burgers en bedrijven aan natuur en landschap mobiliseren

Overbeek, M.M.M.; Bogaardt, M.J.; Dagevos, H.

Samenvatting

Deze voorstudie gaat in op de nieuwe rol van intermediaire organisaties om private initiatieven voor natuur en landschap uit te lokken, te verbinden en te ondersteunen op basis van deskresearch en interviews. Intermediaire organisaties werken in toenemende mate van top-down naar bottom-up, zoeken meer direct en doelgroepgericht aansluiting bij de maatschappelijke omgeving en bij meer lokale groene doelen. De werkwijzen verbreden zich van het stimuleren van publieke initiatieven naar het faciliteren en experimenteren met private initiatieven. Momenteel is het echter nog te vroeg om deze ontwikkelingen als
een volledige omslag te karakteriseren